skate: adding generation of fact format string
authorReto Achermann <reto.achermann@inf.ethz.ch>
Sun, 14 May 2017 19:09:34 +0000 (21:09 +0200)
committerReto Achermann <reto.achermann@inf.ethz.ch>
Sun, 14 May 2017 19:09:34 +0000 (21:09 +0200)
commit083aafc3ed6a345f3d6138d48bf49fd08b7df499
treee23bd26056f199af2879e3a7f5860077f740c4ea
parentfb2856c03a1471b22ab46ee3f267fadda1d1cd46
skate: adding generation of fact format string

Signed-off-by: Reto Achermann <reto.achermann@inf.ethz.ch>
tools/skate/CAbsSyntax.hs
tools/skate/SkateBackendCommon.hs
tools/skate/SkateBackendHeader.hs
tools/skate/SkateDeclarationTable.hs
tools/skate/SkateTypeTable.hs
tools/skate/SkateTypes.hs